28 listopada 2012
Zakończenie projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości – Konferencja Podsumowująca

Szanowni Państwo informujemy o zakończeniu trwającego 18 miesięcy projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Dnia 23 listopada w ośrodku szkoleniowym w Wólce Milanowskiej miała miejsce Konferencja Podsumowująca realizację projektu. W Konferencji wzięli udział realizatorzy projektu: Lider i Partnerzy a także zaproszeni goście – przedstawiciele szkół: dyrekcja, uczniowie oraz nauczyciele pełniący rolę Opiekunów Lokalnych Biur MIP, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.
Projekt swoim wsparciem objął ponad 200 osób, z czego:
- 10 grup 10-osobowych brało udział w Warsztatach „Przedsiębiorczość”
- 100 indywidualnych kont na platformie e-learningowej
- 50 uczniów/uczennic wzięło udział w praktykach wakacyjnych w sektorze MŚP
- 30 pomysłów biznesowych sprawdziło się w ramach preinkubacji
- 30 uczniów/uczennic skorzystało z doradztwa gospodarczego
- 10 nauczycieli podniosło swoje kompetencje
- 10 Lokalnych biur MIP w szkołach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział w projekcie, zaangażowanie nauczycielom – Opiekunom lokalnych biur MIP, uczniom za determinację, realizację postawionych celów i współpracę, przedsiębiorcom za cenne wskazówki i przekazaną
w trakcie warsztatów Przedsiębiorczość, e-learningu i doradztwa gospodarczego wiedzę.

Ogromne podziękowanie pragniemy również złożyć Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w szczególności Pani Ewie Grzymale - Opiekunowi Projektu MIP
za nadzór nad realizacją projektu, wsparcie i pomoc.


19 listopada 2012
Dojazd od strony Kielc

W Kielcach prosimy kierować się drogą nr 74 do Lublina, po ok. 20 km w miejscowości Wola Jachowa  należy skręcić w lewo w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Jadąc cały czas główną drogą nr 753 ok. 16 km dojadą państwo do Wólki Milanowskiej, gdzie po prawej stronie drogi znajduję się Centrum Edukacyjne.

mapa


19 listopada 2012
Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej (Radom) w projekcie MIP

Uczniowie ZSAiGŻ  brali udział w projekcie „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości‘’, który w założeniach ma przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Udział w projekcie MIP niewątpliwie  był dla uczniów bodźcem wyzwalającym zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości. Od edukacji wymaga się, by kształtowała cechy człowieka przedsiębiorczego, który wykazuje inicjatywę, podejmuje trafnie decyzje, wykorzystuje szanse, jakie daje mu otoczenie i osiąga sukces. Program Projektu wspierał w tym zakresie trudne zadanie jakie stoi przed szkołą w kształtowaniu w młodym człowieku motywacji, właściwej samooceny i wiary we własne możliwości. W funkcjonowaniu dzisiejszej gospodarki wiedza i postawy przedsiębiorcze są cennym kapitałem. Nasi uczniowie biorący udział w  tym przedsięwzięciu otrzymali szansę na rozwój postaw przedsiębiorczych.
Przebiegało to w następujący sposób:
24.10.2011r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu. Prelegenci rozpoczęli spotkanie zabawą integracyjną, następnie zaprezentowali założenia projektu. Spośród 20 uczniów którzy zgłosili się do projektu wybrano dziesięciu którzy przedstawili najlepszy pomysł  na biznes poparty obliczeniami. Pierwszym etapem był cykl spotkań-szkoleń prowadzonych w naszej szkole w  dniach 31.01.-16.02.2012r. przez praktyków biznesu. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem podeszli do zajęć i nie zawiedli się. Wszystkie tematy zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach MIP. Grupa szczególnie zainteresowała się zagadnieniami związanymi z tematyką pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej, tym jakie fundusze unijne są przeznaczone na założenie firmy, gdzie je można pozyskać i na co można przeznaczyć. Wspólnie z przedsiębiorcą prowadzącym zajęcia uczniowie wypełniali wniosek o dofinansowanie. Frekwencja na zajęciach była 100%. Wszyscy uczniowie zakończyli warsztaty z oceną bardzo dobrą. Ważnym etapem w projekcie były wykłady, ćwiczenia i zadania do wykonania w systemie e- learningu. Uczniowie którzy nie mają w domu dostępu do internetu korzystali ze szkolnej pracowni internetowej, co było problemem dla tych uczestników, którzy mają trudny i daleki dojazd do domu. Dla tych uczniów była to bariera trudna do pokonania.
 Kolejnym etapem projektu „ MIP ‘’były praktyki wakacyjne.  Do 30 kwietnia uczestnicy projektu mogli zgłaszać chęć  udziału w praktykach poprzez dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej. Nasi uczniowie wskazali  konkretne branże w jakich chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji uczestników.
Zakwalifikowanych zostało pięcioro naszych uczniów. W lipcu i sierpniu uczniowie odbyli praktyki w firmach wskazanych branż. Praktyka to wspaniały sposób na zdobycie doświadczenia, obserwacje funkcjonowania firmy i ewentualne poparcie swojego pomysłu na biznes. Uczniowie, którzy wzięli udział w praktykach wakacyjnych i chcieliby stworzyć sobie miejsce pracy we własnej firmie, napisali i wysłali do oceny biznes  plany swoich pomysłów na działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny dostarczonych w terminie biznes planów uczniów(z 8 szkół), wyłonionych zostało 30, które spełniły kryteria oceny. Na 30 uczniów Daria Jaworska i Rafał Bator zajęli 6 i 7 pozycję. Daria i Rafał mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie uruchomienia działalności, wyboru najlepszych rozwiązań i pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie unijne na uruchamianą działalność. Dało się zauważyć, że uczniowie starszych klas byli bardziej tym zainteresowani niż ci z klas drugich. Młodsi po porostu jeszcze” nie czują” problemu bezrobocia i tego, że własna firma to szansa na samozatrudnienie. Należy tylko żałować, że projekt trwał tylko rok. Takie przedsięwzięcia wymagają dłuższego czasu działania. Dobrze, że mieliśmy szanse i wzięliśmy udział w Projekcie. Moja praca opiekuna lokalnego biura MIP dała mi doświadczenie w koordynowaniu działań i osobistą satysfakcję z pracy uczniów. Informacje    o działaniach w ramach Projektu były przedstawiane na stronie internetowej szkoły. (Maria Pajestka)


13 listopada 2012
Wypowiedzi uczniów

Moim zdaniem uczestnictwo w doradztwie jest bardzo przydatne i ciekawe. Możemy zadawać pytania dotyczące realizacji naszych pomysłów. Możemy się wiele dowiedzieć o innych przedsiębiorstwach, jak choćby o tych które prowadzą nasi trenerzy.

Karolina Burchan.
ZSP Nr 1
Busko-Zdrój

Na zajęciach z doradztwa prowadzonych w naszej szkole przedsiębiorcy udzielili nam wielu cennych wskazówek, aby nasze wymarzone przedsiębiorstwa mogły zaowocować w przyszłości. Wiemy, że firma nie może poprawnie funkcjonować bez dobrze prowadzonej księgowości, dokładne sporządzonego biznesplanu, czy działu marketingu. Poruszane na zajęciach zagadnienia przybliżyły nam sposoby prowadzenia własnej firmy w przyszłości. Uważam, że zajęcia były dla nas bardzo pomocne i przyniosły odpowiedzi na wiele pytań dotyczących naszych planów na biznes.

Sylwia Zadara
ZSP Nr 1
Busko-Zdrój


8 listopada 2012
Doradztwo i preinkubacja w ramach Projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

30 października 2012 r. zakończyły się spotkania doradcze w ramach MIP. Jest to jedno z ostatnich działań realizowanych w projekcie. Szczególnym zainteresowaniem uczestniczek cieszyły się zagadnienia z zakresu księgowości, form opodatkowania, prawa pracy, działań marketingowych oraz możliwościami wykorzystania Internetu. Dzięki udziałowi  w spotkaniach nasze uczennice miały możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa i wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Spotkania doradcze prowadzili eksperci z GTK w Kielcach: Pani Danuta Papaj, Pan Tomasz Kosiński
i Pan Piotr Czekaj.
W opinii uczniów doradztwo było bardzo przydatne, a wiedza i wskazówki przekazane przez praktyków biznesu …..bezcenne. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wielu sukcesów przy prowadzeniu własnych biznesów.

Galeria zdjęć


6 listopada 2012
Konferencja podsumowująca realizację projektu

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce" oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą realizację projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości", która rozpocznie się w dniu 23 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30) w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.
W podsumowaniu projektu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i instytucji rynku pracy, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce" oraz Prezes Zarządu Targi Kielce.


31 paździenika 2012
Doradztwo i Preinkubacja w Biurze MIP-u w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostatni etap prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zapoczątkowało Spotkanie informacyjne przeprowadzone przez Wicedyrektora projektu Panią Paulinę Herman oraz Pana Przemysława Wróbla – księgowego MIP w dniu 21.09.2012 r. Omówione zostały wówczas szczegółowe zasady przeprowadzenia doradztwa i preinkubacji, a także opracowany został harmonogram spotkań doradczych dla uczniów, których biznesplany Komisja Oceniająca oceniła najwyżej kwalifikując ich tym samym do udziału w ostatnim już etapie działań w tym projekcie. Uczestniczkami doradztwa preinkubacyjnego były uczennice: Monika Śliwka, Anita Nowak i Karolina Dziekońska. Nasze beneficjentki najbardziej były zainteresowane zgłębieniem zagadnień z zakresu księgowości oraz organizowaniem skutecznych działań marketingowych firm wchodzących dopiero na rynek. Stąd wsparcia w w/w tematyce udzielali: Pani Danuta Papaj – 12.10.2012 r. oraz Pan Tomasz Kosiński – 16.10.2012 r. – przedsiębiorcy, będący specjalistami w dziedzinach, w których najbardziej oczekiwały wsparcia uczestniczki projektu. Ostateczne beneficjentki zgodnie podkreślają, iż otrzymały wyjątkową szansę podczas indywidualnych rozmów z przedsiębiorcami na rozwianie wszelkich wątpliwości odnośnie rozpoczęcia planowanych przez nie działalności gospodarczych.
Z zainteresowaniem śledzić będziemy, jak przebiegnie wdrożenie w życie zdobytej wiedzy oraz przekazanych doświadczeń przez praktyków biznesu, z którymi miały możliwość spotykać się  podczas wielogodzinnych zajęć warsztatowych, w czasie indywidualnych spotkań doradczych, czy wreszcie miesięcznych praktyk wakacyjnych w przedsiębiorstwach - nasze początkujące bizneswomen.

Galeria zdjęć

Opiekun MIP - Ewa Adamczyk


30 paździenika 2012
Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej (Radom) w projekcie MIP

Uczniowie, którzy wzięli udział w praktykach wakacyjnych i chcieliby stworzyć sobie miejsce pracy we własnej firmie, napisali i wysłali do oceny biznes  plany swoich pomysłów na działalność gospodarczą. Na 30 uczniów Daria Jaworska i Rafał Bator zajęli 6 i 7 pozycję. Daria i Rafał mogli skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie uruchomienia działalności. Odbyły się spotkania z profesjonalistami(po 5 godzin z każdą osobą). Tematyka doradztwa: biznes-plan z Panem Wojciechem Borowieckim, problemy księgowości w małych firmach i  – problemy  działań marketingowych we  własnej firmie przybliżał  Pan Tomasz Kosiński. Uczniowie mogli skorzystać z porad w kwestii wyboru najlepszych rozwiązań i pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie unijne na uruchamianą działalność.
Uczniowie mieli satysfakcję, że ich pomysły biznesowe spotkały się z uznaniem, są zadowoleni z możliwości doradztwa i mają więcej odwagi we własnych działaniach. Dziękujemy!

Maria Pajestka


29 paździenika 2012
MIP na finiszu

Uczniowie ZSP w Stąporkowie zakończyli już wszystkie spotkania doradcze zaplanowane w ramach preinkubacji. W okresie od 15 do 24 października czterech doradców GTK odbyło 16 spotkań z uczniami. W sumie było to 18 godzin konsultacji - średnio 3,6 godz. na ucznia co stanowi 72% maksymalnego czasu przyznanego im na doradztwo. Uczniowie korzystali z konsultacji w różnym wymiarze, od 1 do 5 godz. Oprócz konsultacji doradczych uczniowie mieli też możliwość poznania w ramach preinkubacji komputerowego programu do obsługi księgowej, udostępnionego im przez GTK. Dzięki temu mogli (po zalogowaniu) poćwiczyć: zarządzanie towarami w magazynie, wystawianie dokumentów (np. faktur VAT), zarządzanie kontrahentami, analizy finansowe, kontroling itp. funkcje programu. W opinii uczniów preinkubacja była dobrze zorganizowana i bardzo przydatna: „… doradcy podchodzili do naszych problemów z dużą wyrozumiałością i objaśniali je bardzo dokładnie …”,  „… panowała przyjazna i sympatyczna atmosfera …”, „… preinkubacja była ostatnim etapem projektu MIP więc żegnamy się z nim z nutką żalu i dumy z tego, że uczestniczyliśmy w tak poważnym przedsięwzięciu …”

Opiekun MIP – Michał Młodawski


17 paździenika 2012
 

Indywidualne doradztwo cieszy się sporym zainteresowaniem wśród grupy 30 najlepszych uczniów, którzy mają szansę sprawdzić swój pomysł biznesowy. Doradztwo gospodarcze i preinkubacja to już ostatnie etapy wsparcia w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości.
Każdemu uczniowi przysługuje 5 indywidualnych godzin doradztwa z przedsiębiorcami - praktykami biznesu. Opiekunowie lokalnych biur MIP są obecni na doradztwie. Czuwają oni także nad prawidłowym wypełnieniem kart doradztwa jakie otrzymał każdy uczeń. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się takie tematy jak - krajowe i unijne środki na rozwój działalności gospodarczej czy biznesplan przedsięwzięcia. Doradztwo przebiega bez najmniejszych komplikacji, godziny sa wybierana w taki sposób by nie kolidowały z obowiązkami uczniów i nauczycieli - Opiekunów MIP. Usługa doradztwa potrwa jeszcze miesiąc.


5 paździenika 2012
Elektroniczny system księgowy w MIP

Został już udostępniony system faktur, w którym mają być obsługiwane firmy powstałe w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości. 30 uczniów i uczennic podpisało umowy preinkubacyjne, uprawniające ich do skorzystania z możliwości założenia własnej firmy w ramach projektu MIP oraz dające uprawnienie do odbycia do 5 godzin zegarowych spotkań doradczych z wybranymi ekspertami MIP. Dodatkowo każdy z nich otrzymał lub otrzyma w najbliższym czasie od swojego lokalnego opiekuna komplet danych w postaci loginu oraz hasła dających dostęp do indywidualnego konta w systemie księgowym inkubatora.

Galeria zdjęć

Księgowy MIP - Przemysław Wróbel


1 paździenika 2012
 
27 września odbyło się w szkolnym biurze MIP spotkanie informacyjne z  Panią Agatą Fatek - Dyrektorem MIP oraz Panem Przemysławem Wróblem – Księgowym MIP związane z działaniami w zakresie doradztwa i preinkubacji. W tym samym terminie odbyło się spotkanie w szkole w Busku-Zdroju, adzień później spotkanie zostało przeprowadzone w szkole w Sandomierzu. Z początkiem miesiąca ruszamy z doradztwem dla preinkubowanych pomysłów. Każdemu uczniowi przysługuje 5 godzin doradztwa z przedsiębiorcami. Doradztwo potrwa do 15 listopada.

Galeria zdjęć


25 września 2012
Harmonogram spotkań informacyjno - promocyjnych

Uwaga zmianie uległy terminy spotkań dotyczących preinkubacji i doradztwa. Szczegóły w tabeli poniżej.

Harmonogram spotkań informacyjno -  promocyjnych:

20 września
11:00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica  w Stąporkowie
12:30  Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej 
14:00  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach 

21 września
11:00 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Wł. St. Reymonta w Radomiu 
13:30 Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim im. M. Kopernika

26 września
10:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. St. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie 
13:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju 

28 września
11:00 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu
13:00 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie


25 września 2012
 

W dniu jutrzejszym odbędzie się w Busku spotkanie z uczniami dotyczące preinkubacji oraz doradztwa.
Zachęcamy do zapoznanie się ze zdjęciami z wcześniejszych wizyt w szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i w Radomiu.

Galeria zdjęć


24 września 2012
Pierwsze spotkania informacyjno- promocyjne w ramach preinkubacji i doradztwa za nami

20 września 2012 r. w skarżyskim Ekonomiku odbyło się spotkanie dotyczące doradztwa
i preinkubacji. Grupa 5-ciu uczennic zakwalifikowanych do tego etapu projektu spotkała się z przedstawicielami Grona Targowego Kielce – panią Pauliną Herman Wicedyrektor MIP oraz panem Przemysławem Wróblem pełniącym funkcje księgowego MIP. Uczestniczki spotkania zostały zapoznane z organizacją i przebiegiem ostatniego etapu wsparcia realizowanego w ramach MIP. Podpisano stosowne dokumenty i sporządzono wstępny harmonogram doradztwa. Koordynatorzy udzielali też odpowiedzi na pytania uczestniczek dotyczące realizacji tego etapu projektu. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.

Galeria zdjęć

Preinkubacja w ZSP w Stąporkowie

W czwartek, 20 września w Lokalnym Biurze MIP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne na temat preinkubacji. Prowadzili je przedstawiciele Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”: Pani Paulina Herman i Pan Przemysław Wróbel
a uczestniczyli w nim uczniowie: Joanna Dulewicz, Wojciech Jończyk, Maja Misiowiec, Malwina Różańska, Małgorzata Zawada i szkolny opiekun MIP, nauczyciel
Michał Młodawski. W czasie spotkania uczniowie zapoznali się z pełną ofertą usług świadczonych przez GTK w tym etapie Projektu. Uczniowie dowiedzieli się, że w ramach usługi preinkubacji będą mogli skorzystać z pośrednictwa GTK w zakładaniu i prowadzeniu swojej firmy oraz z doradztwa gospodarczego. Pośrednictwo umożliwi im: założenie firmy
w jeden dzień, przydzielenie konta bankowego, prowadzenie księgowości, zwolnienie ze składek ZUS, dostęp do internetu i telefonii internetowej oraz promocję firmy bez opłat. Doradztwo gospodarcze dostępne będzie dla nich w wymiarze 5h na uczestnika. W ramach doradztwa uczniowie będą mogli zwrócić się z zapytaniem dotyczącym uruchamiania
i prowadzenia swojej działalności gospodarczej, tj.: doprecyzowania biznesplanu, sporządzania umów, rozliczeń finansowych, interpretacji przepisów prawnych oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem swojej firmy. Doradztwo prowadzić będą kieleccy przedstawiciele biznesu, znani uczniom z zajęć warsztatowych.
W trakcie spotkania uczniowie wypełnili niezbędne dokumenty i określi wstępnie,
z jakiego wsparcia zechcą skorzystać. Wszyscy wyrazili chęć wykorzystania doradztwa
i podali dane do przygotowywanego grafiku spotkań. Czy skorzystają z pośrednictwa GTK
w prowadzeniu firmy? Szansę na to ma chyba tylko jeden pomysł: PUH „Nisza”, który nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, długotrwałych działań organizacyjnych ani rozbudowanej bazy kadrowo – materialnej. Pozostałe pomysły przedstawione przez uczniów: Coffe & Baby, Gospodarstwo Agroturystyczne EKO-PRZYGODA oraz Agencje Reklamowe MAKAR i HIRAMEKI wydają się być „za ambitne” do uruchomienia w przeciągu niespełna dwóch miesięcy preinkubacji. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy jednak do pomysłodawców biznesu. Jednak - jakkolwiek by się nie stało, tylko poprzez doradztwo gospodarcze uczniowie będą mogli „wycyzelować” swoje biznesplany i wdrożyć je
w przyszłości.

Galeria zdjęć

Opiekun MIP - Michał Młodawski


20 września 2012
Kolejne spotkania informacyjno-promocyjne

Kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące preinkubaji i doradztwa w szkołach MIP:

21 września
11:00 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Wł. St. Reymonta w Radomiu

27 września
10:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. St. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
12:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju

28 września
11:00 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu
13:00 Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim


19 września 2012
Zaczynamy doradztwo i preinkubację!

Już jutro, tj. 20 września odbędą się trzy spotkania  informacyjno - promocyjnych dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu wsparcia realizowanego w ramach projektu. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

 • 11:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie
 • 12:30 Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
 • 14:00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

17 września 2012
Wyniki posiedzeń Komisji oceny biznes planów

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny dostarczonych w terminie biznes planów uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w praktykach wakacyjnych, wyłonionych zostało 30 biznes planów, które spełniły kryteria oceny, a także zawierały szeroki
i dokładny opis pomysłów proponowanych działalności gospodarczych. Biznes plan musiał uzyskać minimum 55% (co najmniej 28 pkt.) możliwych do uzyskani w wyniku oceny punktów, w pięciu kategoriach, po 10 pkt. na każdą z nich:

 1. Kwalifikacje Beneficjenta,
 2. Innowacyjność pomysłu / wypełnienie luki rynkowej,
 3. Znajomość produktu,
 4. Znajomość rynku i konkurencji,
 5. Analiza finansowa.

Wyniki poniżej zostały przedstawione w kolejności od najwyższej uzyskanej oceny do najniższej (wymieniono osoby, których pomysły uzyskały ocenę pozytywną):

Lp. Imię i Nazwisko Prezentowany pomysł biznesowy
1 Pietuch Tomasz Bio Handel
2 Śwircz Karol KA-ROL
3 Rusek Magdalena Boczniaki u Magdy
4 Chmielecka Natalia Studio Tatuażu
5 Zadara Sylwia Szkoła Języków Obcych "ROZWÓJ"
6 Jaworska Daria Kwiaciarnia "Chloris"
7 Bator Rafał Biuro Rachunkowe-Kancelaria Usług Księgowych
8 Zawada Małgorzata Gospodarstwo Agroturystyczne EKO-PRZYGODA
9 Gawrońska Ewa Biuro Rachunkowe "Karin" Ewa Gawrońska
10 Brzezińska Patrycja Klub muzyczny "OMEN"
11 Burchan Karolina EXERCISE Club
12 Jończyk Wojciech Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe NISZA
13 Grząba Teresa Gospodarstwo Agrotyrustyczne "Pod Akacją"
14 Jakubowska Magdalena PAINT BALL
15 Badura Magdalena Kręgielnia "Graj"
16 Wawrzykowska Beata Sklep spożywczy "BEATKA"
17 Gorzkowski Adrian WEB DESIGN ST-CE
18 Lewandowska Stanisława Zakłady bukmacherskie "Twój typ!"
19 Bujny Beata Hotel dla zwierząt "Pupilek"
20 Dulewicz Joanna Coffe & Baby
21 Misiowiec Maja MAKAR Agencja Reklamowa
22 Nowak Anita Klub Rozrywkowy "MIX"
23 Wydrych Patrycja Salon Kosmetyczny "Patrycja"
24 Jurek Żaneta Kawiarnia
25 Śliwka Monika TopSport
26 Dziekańska Karolina Diamentowy kolczyk
27 Grzyśka Angelika Wypożyczalnia "Good player"
28 Orczyk Emilia Salon masażu i urody
29 Różańska Malwina Agencja Reklamowa HIRAMEKI
30 Stefańska Karolina "Success" biuro doradztwa ekonomiczno-prawnego

Do Biura Projektu dotarły łącznie 42 biznes plany z dziewięciu szkół biorących udział w projekcie. Cztery biznes plany dotarły z kilkudniowym opóźnieniem spowodowanym późnym wysłaniem (po terminie) przez co nie podlegały one już ocenie.
Pozytywną ocenę uzyskało 30 pomysłów biznesowych, spośród których 25 zostało opisane przez kobiety, natomiast 5 – przez mężczyzn.

Serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć


6 września 2012
Szanowni Państwo

Zbliżamy się do zakończenia praktyk wakacyjnych. W sierpniu pracownicy Grona Targowego Kielce, Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Fundacji Centrum Europy Lokalnej odwiedzili uczniów objętych wsparciem w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, którzy odbywają praktyki w firmach w Jędrzejowie, Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej.
Cieszy fakt, iż praktykanci mimo młodego wieku doskonale radzą sobie z powierzonymi zadaniami i wykazują się sporą samodzielnością i zaangażowaniem. Na stawiane pytanie – czy nie żal im straconego wakacyjnego czasu, za każdym razem padała odpowiedz – absolutnie NIE.
Wielu uczniów przyznało, że przystępując do Projektu nie miało pojęcia o prowadzeniu własnej działalności, kierowała nimi chęć sprawdzenia siebie i poznania czegoś nowego, a dzięki wakacyjnym praktykom zdali sobie sprawę, iż są krok do przodu przed swoimi rówieśnikami.
Uczniów zachęcamy do dalszego  uczestnictwa w kolejnych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu.
Zespół MIP

Galeria zdjęć


3 września 2012
 
Za nami wakacyjne praktyki uczniów w MŚP. Z miesiącem wrześniem zaczynamy realizację kolejnych form wsparcia w lokalnych biurach MIP.
W obecnym kwartale uczniowie otrzymają następujące formy wsparcia :
- oceniony zostanie napisany przez nich biznes plan przedsięwzięcia,
- najlepsze pomysłu spośród zgłoszonych będą mogły być preinkubowane w ramach inkubatora a ich założyciele mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa gospodarczego (przypada aż 5 godz. na jedną osobę).
Nasi doradcy pomogą rozwiązać problemy związane z uruchomieniem na rynku działalności, księgowością, wskażą najlepsze rozwiązania z zakresu narzędzi informatycznych jakie można zastosowac w biznesie, pomogą także napisać wniosek o przydzielenie dofinansowania unijnego na działalność.

Opiekunowie lokalnych biur MIP mają już u siebie formularze biznesplanów. Uczniowie pod ich okiem wypełnią je a komisja oceniająca po stronie Lidera projektu - Grona Targowego Kielce wyłoni 30 najlepszych pomysłów. Warto się starać i znaleźć się w gronie najlepszych. Zachęcamy uczniów do wykorzystania wiedzy i materiałów warsztatowych oraz tych które zamieszczone są na platformie e-learningowej. Niech posłużą za źródło inspiracji.

Na wypełnione biznesplany czekamy do 10 września. O wynikach poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez Nauczycieli - Opiekunów Lokalnych Biur MIP. Zostaną opublikowane dnia 17 września.

Wszystkim uczniom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy sukcesów w nauce a nauczycielom by ten rok był rokiem spokojnej pracy, dającym satysfakcję osobistą oraz uznanie otoczenia.

Zespół MIP

21 sierpnia 2012
 

Kolejni uczniowie odbywają wakacyjne praktyki w firmach. Część uczniów objętych wsparciem w ramach projektu MIP zdecydowała odbywać praktyki w sierpniu.
Cieszy nas fakt, iż pracodawcy są zadowoleni z postawy jaką prezentują nasi praktykanci. Dostajemy sporą ilość pozytywnych informacji na temat zaangażowania praktykantów i wypełniania powierzonych zadań.
Już od września zacznie się kolejny przewidziany w projekcie etap wsparcia skierowany do grupy 30 uczniów/uczennic .Szczegóły dotyczące tego etapu można poznać otwierając zakładkę Preinkubacja.
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami. W przypadku pytań prosimy o kontakt.


6 sierpnia 2012
 

Szanowni Państwo informujemy o zmianie personalnej na stanowisku Koordynatora ds. praktyk.
Partner projektu Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wyznaczyło na to stanowisko panią Marię Babiarczyk.
Kontakt do Koordynatora ds. praktyk:

Maria Babiarczyk
Numer wewnętrzny: 25
Adres e-mail: m.babiarczyk@sir.com.pl
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
tel.: (041) 361 04 92, 346 25 63, 361 09 31, 361 11 60
fax: (041) 361 11 61
www.sir.com.pl


2 sierpnia 2012
Szanowni Państwo, Informujemy, że część praktyk została zakończona .

Pracownicy Grona Targowego Kielce i Stowarzyszenia i Rozwój jeździli na wizyty monitorujące do przedsiębiorstw w których uczniowie odbywali praktyki wakacyjne. Zarówno pracodawcy jak i młodzież zgodnie podkreślają zasadność praktyk. „Projekty tego typu są bardzo przydatne, ponieważ dają szansę rozwoju młodym ludziom .Nasz hotel zgłosił się do udziału w projekcje  ponieważ jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, zawsze staramy się pomóc ludziom młodym w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego i sprostać zadaniom nam postawionym - to buduje i rozwija obie strony. Projekty tego typu są bardzo przydatne, ponieważ dają szansę rozwoju młodym ludziom”
Hotel Pałac Tarnowskich PHU i P „TARA”

„W obecnych czasach, kiedy stopa bezrobocia jest dość wysoka, własna firma to często jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Organizowanie tego typu praktyk powinno przyczynić się do wzrostu ilości firm zakładanych przez młodych ludzi, ponieważ zdobywają wiedzę przygotowującą ich do podjęcia kroków zmierzających do otwierania własnej działalności gospodarczej, która jak się okazuje z bliska, dla każdego jest rzeczą osiągalną, wymaga jedynie pewnej wiedzy i umiejętności”
Firma – Restauracja „Fantazja”

Uczniowie na wstępie swoich karier zawodowych zapoznali się ze specyfiką i etapami oraz poznali tajniki zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaczerpneli wiedzy dotyczącej form prawnych, struktur organizacyjnych oraz systemu obiegu dokumentów wynikających z prowadzenia działalności.
Praktyki są dla nas cennym doświadczeniem i początkiem kariery zawodowej. Pozwalają one poczuć atmosferę, jaka panuje w pracy i obserwować jak funkcjonuje firma od wewnątrz. W przyszłości praktyki ułatwią nam znalezienie pracy, bądź założenie własnej działalności gospodarczej. Zdobyte doświadczenie pomoże nam dobrze wykonywać swoje obowiązki w przyszłej pracy. Udział w praktykach pozwoli nam też poznać rynek pracy, zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę. Praktyki dają nam możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. Dzięki praktykom będziemy mogli wybrać odpowiedni kierunek kształcenia. Uczą nas one pracy w zespole i współpracy z innymi ludźmi oraz umiejętności dostosowania się do innych, a także priorytetów zadań w zespole.
Adrian

Galeria zdjęć


31 lipca 2012
 
Za nami pierwszy wakacyjny miesiąc w którym to uczniowie odbywali praktyki w sektorze MŚP. Lider projektu wraz z Koordynatorem ds.praktyk ze Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w tym czasie przeprowadził kilkanaście wizyt monitorujących w firmach, gdzie uczniowie z projektu MIP poznawali specyfikę branży, sposób zakładania firmy i jej prowadzenia, księgowość i inne zagadnienia uwzględnione w ramach Programu praktyk.

W trakcie wizyt monitorujących spotkaliśmy się ze sporym zaangażowaniem po stronie zarówno praktykantów jak i pracodawców. Wiedza przekazywana była dwuetapowo - teoria i praktyka. Pracodawcy prowadzili swego rodzaju wykłady z poszczególnych zagadnień. Uczniowie notowali, pytali, zadawali sporo pytań. W zależności od specyfiki danej firmy i branży odbywały się warsztaty oraz wizyty w innych działach firm - m.in. promocji i księgowym. Przez te 60 godzin praktykanci poznali sposób funkcjonowania firmy, stosowane narzędzia i programy umożliwiające efektywne zarządzanie oraz promocję na odpowiednim poziomie. Zobaczyli jak dany biznes można prowadzić, jakie są wady i zalety bycia przedsiębiorcom. Pracodawcy przekazali uczniom także uwagi, które mają być pomocne przy zakładaniu działalności gospodarczej. Wśród uczniów panuje przekonanie o dobrze wykorzystanym czasie w trakcie praktyk, mimo wakacji chętnie uczestniczyli w tej formie wsparcia przewidzianej w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości.

Firmy w których praktyki odbyły się w lipcu to m.in. :

Serdecznie dziękujemy firmom za poświęcony czas, przekazaną wiedzę i zapoznanie z praktyką naszych praktykantów i praktykantek. Jesteśmy przekonani, że ten czas zaowocuje i zdobyte doświadczenie pozwoli uczniom w przyszłości dokonać dobrego wyboru i ukształtuje ich karierę zawodową. Uczniów zachęcamy do dalszego zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kolejnych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu.


18 lipca 2012
 

Aktywne zakończenie roku szkolnego dla uczestników Młodzieżowego Inkubatora  Przedsiębiorczości.

Podczas gdy dla większości  uczniów rozpoczęły się wakacje, 50 uczniów szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, uczestnicy projektu  Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, rozpoczął się kolejny etap projektu. Ostatnie tygodnie czerwca dla koordynatora praktyk oraz uczestników praktyk były obfite w spotkania z młodzieżą zakwalifikowaną na praktyki, podpisywanie umów oraz ustalanie przebiegu i rozliczenia praktyk. Uczestnicy szczegółowo zapoznawali się z pierwszą dla wielu podpisywaną umową. Dotatkowo na rozpoczecie współpracy uczestnicy otrzymali gadżety (organizer, zestaw piśmienniczy i kubek termiczny).

Zgodnie z założeniami  projektu, praktyki wakacyjne mają na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tak też skonstruowany jest Ramowy Program Praktyk. Poniżej prezentujemy jak uczniowie postrzegają praktyki:

 

Udział w praktykach poza praktycznym spojrzeniem na prowadzenie własnej działalności pozwoli mi poznać rynek pracy, co będzie na mnie czekało w „prawdziwej pracy” i czego można się spodziewać. Będąc na praktykach zobaczę, skonfrontuję swoje dotychczasowe postrzeganie prowadzenia własnej działalności, sprawdzić się oraz poprawić błędy bez konsekwencji.

Angelika

Dzięki praktykom będę mogła zapoznać się ze strukturą firm działających na rynku, nawiązać kontakty z doświadczonymi pracownikami i uzyskać referencje na przyszłość, jak również zdobędę umiejętności praktyczne, uzupełniające wiedze uzyskaną podczas warsztatów z przedsiębiorczości.

Karolina

Praktyki wakacyjne są dla mnie miejscem gdzie mogę uzyskać nowe zdolności oraz uzyskać cenne informacje, które wykorzystam w przyszłości. Pokażą jak naprawdę będzie wyglądała moja przyszła praca. Moim zdaniem praktyki są bardzo ważne oraz potrzebne.

Magda

Praktyki to szansa zdobycia nowego doświadczenia. Dadzą możliwość rozwijania swoich umiejętności i poznania zasad działalności małego przedsiębiorstwa. Dzięki praktykom możemy pożytecznie spędzić czas i nabyć wiele umiejętności przydatnych w dalszym życiu.

Karolina

Praktyki są dla mnie możliwością zdobycia Noego doświadczenia. Dzięki nim nawiąże nowe znajomości, poznam siebie. Zdobędę również umiejętności, które będą uzupełnieniem wiadomości poznanych podczas warsztatów, a których nie nauczyłabym się w szkole.

Patrycja

Galeria zdjęć


2 lipca 2012
 

Szanowni Państwo informujemy, że od 2 lipca ruszyły praktyki wakacyjne uczniów w MŚP. Pierwsi uczniowie rozpoczęli zdobywanie doświadczenia w wybranych przez siebie podmiotach. Dzięki temu będą oni mogli nie tylko obserwować sposób funkcjonowania danej firmy ale i na bieżąco w nim uczestniczyć. Branże w jakich uczniowie w miesiącu lipiec zaczęli praktyki to m.in. : turystyka - sporą popularnością cieszą się biura podróży, hotelarstwo, marketing i reklama - agencje reklamowe, rachunkowość - biura rachunkowe, kluby fitness, branża usługowa, komputerowa i inne. Pracodawcy oczekują od praktykantów zaangażowania ale i też nowych pomysłów. Często to nowi, młodzi pracownicy mają rozwiązania, które dla nas nie były tak oczywiste. Cenimy każdą uwagę. Uczniowie zbiorący udział w projekcie MIP mają nie tylko potencjał ale i ambicje. Cieszymy się, że możemy ich "mieć" na okres wakacyjny dla siebie. Kto wie może zechcą zostać dłużej i pracować z nami na stałe - mówią pracodawcy.


27 czerwca 2012
 
Zakończyły się prace nad doborem odpowiedniego miejsca praktyk wakacyjnych, które są kolejnym etapem projektu. Zgodnie z regulaminem, miejsce praktyk było wybierane przez uczestników w konsultacji z koordynatorem praktyk. 20 uczestników projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości podpisało już umowy na praktyki wakacyjne. Do końca tego tygodnia odwiedzimy pozostałych szczęśliwców z 50 zakwalifikowanej na praktyki. 2 lipca część zacznie już swoją przygodę współpracy z pracodawcami mikro i średnich przedsiębiorstw, by poznać w praktyce jak prowadzi się własną działalność  gospodarczą. Dziękujemy wszystkim pracodawcom za otwartość dzielenia się swoimi sukcesami i podjęcie działania promującego przedsiębiorczość wśród młodzieży poprzez przyjęcie uczestników projektu na praktykę wakacyjną.
Firmy które przyłączyły się realizacji praktyk wakacyjnych w ramach
projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości:
 • "Bufet u Pawła" Paweł Purchała
 • Biuro rachunkowe "TAX"  mgr Agnieszka Czapnik
 • Spółka Jawna Janina, Anna i Tadeusz Bomba www. podcisami.pl
 • P.P.H.U. AR-KA Komputer System
 • Biuro rachunkowe "TWÓJ KSIĘGOWY" mgr Artur Rutkowski
 • "Adria" Ewa Sarzyńska
 • Agencja  turystyczna "Sabat"
 • Black Line Tatoo & Pircing Studio www.tatuażebusko.pl
 • Centrum Muzyczne EMPIRE Lucyna Wiśniewska www.centrum-empire.pl
 • Christ sp. z o.o www.christ.pl
 • Zakład Montażu Instalacji Gazowych LPG Radosław Senderowski EUROGAS www.eurogas.com.pl
 • Firma TRANSIT
 • Gabinet Masażu Bio Aura
 • GMC sp. Z o.o
 • Gospodarstwo Sadownicze
 • Hotel Pałac Tarnowskich P.H.U. i P. TARA www.palac.tara.kielce.pl
 • Kwiaciarnia w Białobrzegach
 • Mirosław Marcinkowski - Firma Budowlana
 • F.H. SEAT Elżbieta Kędzierska
 • Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 • Biuro Rachunkowe Ewa Wielgocka
 • F.H.U.  Magdalena Kornacka
 • PHU D&J Biuro rachunkowe  Dorota Wilczyńska
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 • PT-S SPEDTKO Marcin Wróbel
 • "Fantazja"  Restauracja, Noclegi
 • Salonik fryzjerski u Renatki
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT www.simp.pl/starachowice
 • Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych Alina Jurkowska
 • Centrum rozrywki K.R.A.M s.c. K.Szostak, A.Anacka www.k2fitness.pl
 • Szkoła Jazdy Kozłowski Waldemar www.jazdaostrowiec.yoyo.pl
 • WIKAM Sławomir Wiewióra

Galeria zdjęć


19 czerwca 2012
 

Kolejny kwartał projektu już za nami. W okresie od 1 marca do 31 maja przeszkolonych zostało 40 uczniów i uczennic - brali oni udział w warsztatach Przedsiębiorczość oraz korzystali z platformy e-learningowej. Dodatkowo nauczyciele pełniący funkcję Opiekuna Lokalnego Biura MIP zostali przeszkoleni przez kadrę Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zakresu zarządzania i obsługiwania platformą e-learningową. Miło nam przekazać także informację o kolejnych działaniach jakie mają teraz miejsce. Partner projektu Stowarzyszenie Integracja i Rozwój udostępnił już listy uczniów z poszczególnych szkół którzy zakwalifikowali się na praktyki wakacyjne w sektorze MŚP. Wakacje uczniowie spędzą aktywnie - szkoląc się i zdobywając doświadczenie na praktykach u wybranego pracodawcy. Wierzymy, że nabyte umiejętności umocnią uczniów i uczennice a to przyczyni się do aktywności w Preinkubacji.


1 czerwca 2012
Opinie uczniow o projekcie MIP

Michał Brodnicki
Udział w kursie poszerzył moje wiadomości na temat zakładania swojej firmy i możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności, jak i dofinansowanie działalności w trakcie jej funkcjonowania czy prowadzenia inwestycji. Był to świetny sposób na zdobycie tej wiedzy, gdyż osoby prowadzące warsztaty zajmują się tą tematyką na co dzień i są profesjonalistami w tym co robią. Dzięki nim zdobyłem podstawową wiedzę i gdybym dzisiaj miał zakładać swoją firmę to wiedziałbym gdzie i jakie dokumenty trzeba składać i do jakich urzędów. Dzięki takim ludziom zmniejsza sie strach przed otworzeniem swej działalności. Dowiedziałem się także, jakie dopłaty i jakie ulgi podatkowe można uzyskać przy prowadzeniu danej działalności. Uważam, że takie szkolenia to świetny sposób na wprowadzanie młodych ludzi na rynek ekonomiczny i rynek pracy i że tego typu działań powinno być  jak najwięcej z uwagi na ich praktyczny wymiar.

Kamil Kobiela
Projekt w którym mogłem uczestniczyć pomógł mi zrozumieć działanie rynku pracy i potrzebnych kwalifikacji, naświetlając tym samym procedury
potrzebne do założenia własnej firmy. Wykłady uświadomiły mi że najważniejszy jest pomysł i wizja wykreowania go na rynku. Za najważniejsze atuty
projektu uważam, nauczanie oraz możliwość rozmowy z ludźmi którzy założyli własne firmy lub takowe prowadziły. Miła atmosfera oraz dogodne
godziny przeprowadzania zajęć to także wielki plus tego projektu.

Anita Nowak
Według mnie projekt MIP był ciekawym doświadczeniem. Miałam okazję poznać i wysłuchać osób, które są specjalistami w danej sferze biznesu. Dzięki nim uzyskałam wiele nowych informacji, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia mimo tego, że uczę się w szkole o profilu ekonomicznym. Na wykładach było ciekawie, ponieważ mieliśmy szansę zobaczyć biznes oczami ludzi, których wiąże z nim bardzo duże doświadczenie. Sądzę, że najlepszymi zajęciami były te o podstawach przedsiębiorczości z Panem Tadeuszem Pęczkiem. Dzięki tym wszystkim wiadomościom uzyskanym w czasie projektu lepiej odnajduję się w świecie biznesu. Teraz wiem, jak np. napisać dobry biznesplan i uzyskać środki na rozwój własnej działalności. Myślę, że przyda mi się to wszystko w momencie, gdy zdecyduję się na założenie własnej działalności. Nie żałuję czasu, który spędziłam po zajęciach szkolnych na wykładach, bo nauczyłam się bardzo dużo.

Udało mi się zakwalifikować na praktyki. Interesuje mnie rachunkowość, więc wybrałam jako miejsce, gdzie odbędą się moje zajęcia praktyczne instytucję jaką jest bank. Mam nadzieję, że na tych praktykach będę miała szansę zobaczyć, jak funkcjonuje firma od środka. Myślę, że uzyskam tam takie doświadczenie, które, później w przyszłości po studiach, pozwoli mi podjąć pracę w takiej instytucji i wiedzieć mniej więcej z czym będę miała do czynienia podejmując taką pracę. Obecnie jestem w drugiej klasie technikum, ale nie wiem jeszcze, gdzie będę studiować i na jakim kierunku. Być może praktyki pozwolą mi na podjęcie odpowiedniej decyzji, która mnie wystarczająco usatysfakcjonuje.

Ewa Adamczyk
Opiekun lokalnego biura MIP w Ostrowcu Świętokrzyskim


30 maja 2012
Podsumowanie zajęć MIP

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości  miał na celu rozbudzenie inicjatyw zmierzających do rozwijania ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Myślę że, działania prowadzone w ramach programu motywowały uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, uczyły ich planowania i organizacji pracy oraz brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wskazywały  na potrzebę bycia kowalem swego losu, zwłaszcza w środowisku lokalnym, w którym niestety nie przybywa miejsc  pracy oferowanych przez przedsiębiorców.
Ważnym atutem projektu były sylwetki i dorobek prowadzących zajęcia trenerów. Młodzież  miała namacalny dowód, że można odnosić sukcesy i niepowtarzalną okazję skorzystania z porad i wskazówek doświadczonych przedsiębiorców.

Krystyna Kaszuba
 opiekun szkolnego biura MIP ZSP Nr1 w Busku-Zdroju


30 maja 2012
 

W związku z licznym zainteresowaniem praktykami wakacyjnymi przez firmy zamieszczam najczęściej zadawane  pytania:

1. Kto przeprowadza przeszkolenie BHP i Ppoż ?
Przeszkolenie BHP i Ppoz jest organizowane przez firmę przyjmującą praktykanta.

2. Czy kwota 1000 zł jest kwotą netto czy brutto ?
1000 zł to kwota brutto.

3. Czy na w/w kwotę ( 1000 zł ) muszę posiadać rachunki, faktury, dowodzące przygotowania miejsca pracy czy w/w kwota jest obligatoryjna ?
Kwota 1000 zł jest obligatoryjna i nie trzeba przedstawiać żadnych rachunków. Na zakończenie praktyk firma na podstawie umowy wystawia fakturę za zorganizowanie i przygotowanie miejsca praktyk oraz realizację programu praktyk.

4. Czy mogę wystawić fakturę na 1000 zł za opiekę nad praktykantem ?
Faktura będzie za przygotowanie i opiekę nad praktykantem.

5. Czy w/w kwota jest wypłacana przed praktykami czy po ich zakończeniu ?
Płatność będzie po zakończonej praktyce na podstawie wystawionej faktury.

Wszystkie firmy zainteresowane przyjęciem praktykanta prosimy o zapoznanie się z ramowym programem praktyk oraz przesłaniem kwestionafiusza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej mip@sir.com.pl oraz wersji papierowej na adres Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce. Więcej informacji pod nr. 41 361 04 92 w.28


23 maja 2012
Praktyki wakacyjne uczniów

W dniu 19 kwietnia 2012 w naszej szkole odbyło się spotkanie w ramach realizacji dalszego etapu Projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Uczniowie zostali zaproszeni do odbycia praktyk wakacyjnych. Praktyki odbywać się mają w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w sąsiedztwie szkoły, gdzie  zapoznają się ze specyfiką prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Organizatorem praktyk letnich jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – partner projektu

Na praktyki wakacyjne zakwalifikowali się uczniowie:

 1. Karol Śwircz
 2. Tomasz Pietuch

Tekst opracowany przez Opiekuna lokalnego biura MIP – Panią Małgorzatę Rak

Galeria zdjęć


21 maja 2012
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regulaminem praktyk oraz ramowym programem praktyk.
Kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesyłać drogą mailową na adres mip@sir.com.pl oraz wersję papierową na adres Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5 25-366 Kielce:


18 maja 2012
Lista osób przyjętych na praktyki

Rekrutacja uczestników na praktyki wakacyjne została zakończona. Dziękujemy wszystkim uczniom za zainteresowanie i nadesłane formularze. Ostatecznie do Stowarzyszenia Integracja i rozwój do dnia 18 maja 2012 roku wpłynęło 57 zgłoszeń, w tym 46 dziewczyn i 11 chłopców.


15 maja 2012
 

Kolejny etap projektu "Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości"- warsztaty z przedsiębiorczości  uczestnicy projektu mają za sobą. W szkołach równocześnie z warsztatami odbywały się spotkania dotyczące praktyk.
Następnym krokiem są praktyki wakacyjne w mikro i średnich przedsiębiorstwach, których celem jest ukazanie praktycznego wymiaru prowadzenia własnej działalności. Do 30 kwietnia uczestnicy projektu mogli zgłaszać chęć  udziału w praktykach poprzez dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, które jako partner projektu odpowiedzialne jest  za organizację praktyk. Do Stowarzyszenia wpłynęło 56 formularzy.  Głownie kobiety. Zgodnie z założeniami projektu w praktykach weźmie udział 50 uczniów szkół średnich.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona zgodnie z regulaminem praktyk 18 maja 2012 roku na stronie mip.scdn.pl

Bardzo cieszy nas fakt, że młodzież jest świadoma swoich planów. Większość uczestników projektu jasno sprecyzowała miejsce lub branżę w jakich chcieliby odbyć praktykę. Na podstawie zgłoszeń można zaobserwować, że dużym zainteresowaniem cieszą się branże tj. gastronomia, hotelarstwo, turystyka, handel, rachunkowość, transport jak również reklama.

Kolejnym - po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych osób - etapem przygotowań do praktyk wakacyjnych będzie nawiązanie współpracy ze wskazanymi firmami przez uczestników projektu oraz firmami zgłaszającymi chęć współpracy, rekrutującymi się przy udziale mediów regionalnych.

Dziękujemy Szkolnym Koordynatorom projektu za pomoc w organizacji spotkań oraz wszystkim uczestnikom za udział oraz zainteresowanie praktykami.


7 maja 2012
 

Ostatnie zajęcia 26 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim poprowadził p. Wojciech Borowiecki. Były one kontynuacją zapoczątkowanej przez prowadzącego tematyki unijnych i krajowych środków na rozwój firmy podczas spotkania w poprzednim tygodniu. Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniu polegającym na wypełnianiu wniosków aplikacyjnych na dotację dla własnej działalności gospodarczej, po czym każdy z nich zaprezentował swój pomysł i sposób w jaki go zrealizuje z udziałem pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. W podsumowaniu prowadzący dokonał oceny zaproponowanych przez uczestników rozwiązań wskazując na sposoby ich ulepszenia. Zajęcia te zakończyły cykl 24-godzinnych warsztatów z praktykami biznesu uzyskaniem przez uczniów certyfikatów.

Serdecznie dziękujemy pani opiekun lokalnego biura Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości - pani Ewie Adamczyk za sprawowanie nadzoru nad grupą uczniów biorących udział w warsztatach Przedsiębiorczość.

Galeria zdjęć

Kolejna strona >>

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.